STUDENTSKÝ POHÁR 2020

 1. „Za život se platí“ od týmu Filmos – SPŠ ST Panská
 2. „To tady nikdo nepije“ od týmu Bruno&Bart Production – Masarykova Univerzita
 3. „wearhaluv hněv 1“ od týmu Tupá tága – Škola Michael
 4. „Na Vlně“ od týmu TOMORROW – SVOŠF Písek
 5. „Přes okno“ od týmu Lumery Pictures – Škola Michael
 6. „Všechno nejlepší“ od týmu Underline – FAMO
 7. „Poslední spoj“ od týmu 48 Opic – FAMO
 8. „Vzpomínka na život“ od týmu Avale – Škola Michael
 9. „Panna nebo orel“ od týmu Apojdven – Škola Michael
 10. „Veronika“ od týmu 4k-meramani – škola Michael
 11. „hluk“ od týmu Ophelia – FAMO
 12. „Kampaň“ od týmu Aussig Gruppe – FUD UJEP